Frykten for utfallet

Hva hindrer deg fra å prøve? Er det frykten for utfallet?

I tips nr 6 ‘Jobb med selvfølelsen’ på instagram, snakket jeg om fryktsetting. Det handler om å tenke ut det verste som kan skje i situasjonen du frykter, og hvis det skjer, hva gjør du da? På denne måten forbereder du deg på ting som kan gå galt, som kan avvæpne frykten. For hva er egentlig det verste som kan skje om du prøver på det du egentlig har lyst til? Og hvis det skjer, hva er det verste med det?

Frykt forhindrer ikke døden, det forhindrer livet.Naguib Mahfouz.

En ting er å tenke på det verste som kan skje hvis du prøver. En annen ting er å spørre deg selv ‘hva er det verste som kan skje om jeg IKKE prøver?’ Kanskje du forblir i den samme tralten, du kommer ikke videre, tiden går fra deg, du føler at du ikke strekker til fordi du ikke prøver, selvtilliten og selvfølelsen daler, indre uro, hva er svaret? Hvor fornøyd er du med det?

I utfordring 12, ‘Livssyn på prøve’, snakket jeg med presten i Hana kirke som opplevde det verste som kunne skje i hans liv. Hans lærdom er at livet går videre, du er endret, men livet går videre. Livet byr på store og små stormer, du kommer ikke utenom. Lær å danse i regnet.

Hva skyldes egentlig frykten for utfallet?

Det er ikke alltid lett å bare hoppe i det å prøve. Det er mentale og emosjonelle sperrer som stopper. Disse stopperne har gjerne begynt å forme seg i barndommen. Det som før hjalp barnet i deg med å overleve i miljøet ditt, tjener deg kanskje ikke så godt i dag. Vær derfor nysgjerrig på hva denne frykten og stopperne dine egentlig bunner i. Identifiserer og jobber du med dette, vil livet ditt begynne å endre seg til det bedre.

Her er en liten øvelse som kan hjelpe deg i gang:

  1. Tenk deg en skala fra 1-10, der 10’ern er der du har oppnådd det du ønsker. Se for deg hvordan livet ditt er da og hvem du er som person.
  2. Hvor er du på skalaen i dag?
  3. Hva vil være annerledes hvis du rykker en plassering opp på skalaen fra der du er i dag? For eksempel om du er på en 5’er i dag, hva er annerledes på en 6’er?
  4. Hva er det første du kan ta tak i for å komme fra en (for eksempel) 5 til en 6 er?
  5. Get startet!

Ofte drømmer vi om 10’ere, men vi starter alltid lengere ned på skalaen. Du kjenner kanskje på at spranget fra eks. 5 til 10 er for stort. Det virker kanskje urealistisk å oppnå en 10’er og du gir muligens opp. Tenk derfor kun på det neste steget på skalaen. Små steg til suksess. Det er ok å bruke tid. Husk at vi overvurderer hva vi kan gjøre på kort sikt og undervurderer hva vi kan gjøre på lang sikt. Du kommer fortere frem om du bruker tiden du trenger enn om du ikke starter i det hele tatt.