God selvfølelse = Drømmer nådd

Kjenner du på frykt for å si eller gjøre feil? Tar du valg basert på hva du tror andre forventer, tenker og mener? Har du en sterk indre kritiker og kan til og med føle deg mindre verdt enn andre? Dette er alle tegn på lav selvfølelse. Det å jobbe med selvfølelsen din er viktig for å være i stand til å gå for det du drømmer om, men hva er egentlig selvfølelse?

Hva er selvfølelse?

Selvfølelse handler om hvor glad og trygg du er i deg selv og hvor verdifull du føler deg alene og rundt andre mennesker. Mange forveksler selvfølelse med selvtillit, men det er ikke det samme. Selvtillit handler om din tro på at du klarer å mestre noe. Du kan ha god selvtillit, men dårlig selvfølelse. For eksempel kan du ha tro på at du får til en oppgave på skolen eller jobb, men du kan ha det dårlig med deg selv likevel. Ofte vil det å jobbe med selvfølelsen påvirke selvtilliten også. Hvordan kan du vite at du har god eller dårlig selvfølelse? Under er noen eksempler:

Kjennetegn på god selvfølelse:

 • Du stoler på deg selv
 • Du er trygg på deg selv rundt andre mennesker
 • Du har mye å gi til andre fordi du er trygg på deg selv
 • Du aksepterer dine svake sider og kan ha selvironi rundt de
 • Du har større toleranse for andre
 • Du føler deg like verdifull som andre
 • Du tør å si nei og sette grenser for deg selv
 • Du tar ansvar for eget liv

Kjennetegn på lav selvfølelse:

 

 • Du sammenligner deg stadig vekk med andre

 • Du gjør ting for å bevise for andre at du kan
 • Du gjør heller det andre forventer av deg enn det du selv vil
 • Du føler deg mindre verdt enn andre
 • Du ser ned på og baksnakker andre i stor grad.
 • Du går rundt og føler deg mislykket
 • Du kjenner på skam for menneskelige behov
 • Du har en sterk indre kritiker
 • Du er ofte selvhenførende – (eks. hvis du går forbi en gjeng med folk som begynner å le i det du passerer dem, vil du tenke at det har noe med deg å gjøre)

 

 

 

 

 

 

 

 

Derfor er det viktig å jobbe med selvfølelsen

For at du skal oppnå det du ønsker i livet må du jobbe med selvfølelsen. Når du har god selvfølelse, er du gjerne trygg på deg selv og tør i større grad å prøve og feile mot målet ditt. Når du er trygg på deg selv, kjenner på god egenverdi og tenker positivt, er du også mer tilstede for andre, og har mer å gi. Du vil være en bedre person for de rundt deg. Når du har god kontakt med dine egne følelser, er det i tillegg lettere å fange opp andre sine. Med god selvfølelse tør du å gå for drømmen og har det bra med deg selv, alene og rundt andre. 

 

Det å jobbe med selvfølelsen handler om å se innover og legge merke til tanke- og handlingsmønstre som påvirker hvordan du har det med deg selv. For eksempel kan du legge merke til at du ikke starter på noe før du har fått nok bekreftelse fra andre, eller at du overtenker og krisemaksimerer slik at du ikke tør å prøve noe nytt, du justerer deg etter andre for å bli likt, eller du føler på en indre uro fordi du ikke vet hva du vil. Kanskje du er redd for å mislykkes eller redd for å lykkes? Det kan være så mangt. Når du ser disse mønstrene, er du ikke lenger fanget av dem. Da kan du gjøre noe med det. 

 

Om du ikke jobber med selvfølelsen, hva blir konsekvensen av det? Hvordan vil du ha det med deg selv om du tar valg basert på andres forventninger istedenfor dine egne hele livet? Hvordan vil det være om du fortsatt står ved startstreken om 10 år fordi du aldri turte å ta det første steget? Hvor mye har du utviklet deg da? Du vet det er mer til livet, og du må velge å finne ut av hva det er for deg. 

 

Ved å være villig til å se på deg selv på nytt, dine tanker, følelser og handlinger tar du ansvar for eget liv. Velger du å jobbe bevisst med deg selv, vil du oppdage hva som er viktig for deg, hva som gir deg energi og det som tar energi, du finner ut hva du liker og hva du vil ha mer av i livet. På denne måten kan du ta bevisste valg for å leve et liv du er fornøyd med. Hvordan ser ditt liv ut når du er fornøyd? 

Tips til hvordan du kan jobbe med selvfølelsen.

 • Vær detektiv i ditt eget indre.

Start med nysgjerrighet. Hva er det som trigger de vonde tankene og følelsene? Før du kan ta grep for å leve det livet du vil leve og være den personen du vil være, må du være bevisst på hva du vil endre og hvor du vil hen.

 • Sett av tid til deg selv

For å kunne jobbe med deg selv på en god måte må du ha overskudd og energi til å stå stødig i den indre stormen. Selvpleie er utrolig viktig. Dette kan være å trene, gå på spa, gå en tur i skogen, ta et bad, lese en bok, hva enn som gir deg ro og lader batteriene.

 • Snakk med noen

Mange opplever det å være alene med seg selv som skummelt for da må man sitte med egne tanker og følelser. Noen ganger er de for voldsomme til å håndtere. Her bruker mange sosiale medier, Netflix og konstant ytre stimuli for å slippe. Det å jobbe med seg selv er hardt arbeid. Derfor kan det være lurt å snakke med noen som kan være med deg i de gode og dårlige stundene. Snakk med en venn, en forelder, en coach, psykolog, noen du stoler på. Du trenger ikke sitte alene med de vanskelige følelsene og tankene. Du er ikke svak om du snakker om det. Det å vise sårbarhet og villighet til å ta grep i eget liv er et tegn på styrke.

 • Utvikle deg

Vi blir ofte fanget i vår egen tankegang og egne perspektiver. Utfordre disse ved å lese en selvhjelpsbok, gå på et kurs, start på yoga, meditasjon eller mindfullness, et sted du kan får nye perspektiver.

 • Utfordre deg selv

For å oppdage mønstrene dine må du også sette deg i en situasjon der du kan bli klar over nye sider/reaksjonsmønstre ved deg selv. Gå regelmessig ut av komfortsonen. Start i det små. Les blogginnlegget om komfortsonen.