Juster deg for å like deg selv

Justerer du deg etter andre for at de skal like deg? Er du redd for hva andre tenker om deg så du holder heller munn enn å si din mening? Hva synes du egentlig om deg selv?

Det er vanlig å justere seg etter situasjonen man er i og etter hvem man er med. Du kan være tilpassingsdyktig og ha sosial intelligens. Spørsmålet er i hvilken grad du gjør det og hvem du gjør det for. Balanse må være tilstede.

Det kan være mange grunner til at du har et handlingsmønster der du justerer deg for å bli likt. Ofte er det et mønster som ble dannet i barndommen for at du skulle overleve i dine omgivelser. Det å justere seg etter andre kan være en strategi for å kontrollere situasjoner du er i, for å føle deg trygg. ‘Hvis jeg presterer godt nok kritiserer ingen meg. Hvis jeg er snill nok så liker folk meg. Hvis jeg gjør som de sier synes de at jeg er flink’. Dette kan være måter du prøver å kontrollere omstendighetene på, men blir du lykkelig av det? Nå er det slik at vi har ingen kontroll over det ytre eller hva folk tenker eller mener. Vi har bare kontroll over hvordan vi forholder oss til det. Vi må jobbe innover med oss selv.

 

Hva kan bli konsekvensen om du ikke jobber med dette?

Du har ideer, perspektiver og egenskaper som er unikt for deg. Om du justerer deg etter andre og etterlever det du tror andre forventer av deg, kommer dette aldri frem. Da undertrykker du deg selv og får ikke brukt ditt potensiale. Undertrykkelse av følelser og behov kan føre til stress og at du mistrives i deg selv og ditt liv.

Dersom du legger lokk på deg selv fordi du ikke tør å si din mening, tror du ikke har nok kunnskap eller erfaring, ikke er morsom nok eller bra nok, blir du stående på stedet hvil. Som gammel og grå vil du da kanskje se tilbake på livet og tenke ‘hvis jeg var ung igjen, da skulle jeg ha…’. Mange eldre på dødsleiet sier de skulle ønske de var mer seg selv.

En annen ting er at andre gjerne blir utrygg på deg fordi du utstråler usikkerhet. Utydelig kommunikasjon og uklare rammer blir man gjerne usikker av. Tenk på en person du opplever som trygge på seg selv, hva gjør at du opplever det? En trygg person for meg sier det hen mener, hva hen vil med trygghet og varme og er tro mot seg selv. Dette er mennesker jeg føler meg trygg rundt og liker. Jeg vet hvor skapet skal stå. Dersom du liker deg selv er det lettere for andre å like deg også. Dessuten spiller det ingen rolle om noen ikke liker deg når du liker deg selv.

 

Hvorfor jobbe med det?

Vi kan ikke styre det utenfor oss selv, vi kan bare styre hvordan vi forholder oss til det. Svarene på hvordan du kan ha det bra med seg selv har du inni deg. Det er opp til deg å lete etter disse. Dette krever mot og hardt arbeid, men belønningen er at du har det fantastisk med deg selv og ditt liv.

Dessuten utstråler du det du synes om deg selv. Når du kjenner på kjærlighet til deg selv har du gjerne mer kjærlighet å gi til andre, når du er trygg på deg selv blir andre trygg på deg, når du tar vare på deg selv, evner du å ta vare på andre i større grad. Du får tilbake det du sender ut. Alt starter med deg selv.

Hvordan jobbe med det?

Det handler om å gjøre små fremskritt i hverdagen som på sikt vil ta deg til målet om å like deg selv. Start med en øvelse som gjør at du liker deg selv litt bedre for hver dag. Her kommer noen tips:

  • Legge merke til hvilke situasjoner behovet for å justere deg dukker opp, samt hvilke personer det dukker opp med. Observer tankene og følelsene dine. Etter hvert vil du kunne se et mønster. Herfra har du mulighet til å bryte dette og jobbe for å danne et nytt mønster. Et mønster som gjør at du har det bra med deg selv.


  •   Skriv ned 5 ting du liker ved deg selv og gjør dette hver dag i 21 dager. På denne måten trener du hjernen til å se etter det som er bra med deg. Etter hvert vil du automatisk tenke på ting du liker ved deg selv. Det blir en vane.

  •  Oppsøk situasjoner og venner du liker deg selv i og med.


  • Sett av tid til deg selv for selvpleie. Det kan være et bad, spa, lese bok, gå tur, eller lignende. Hva enn som gir deg energi.


  • Feire små fremskritt!

    Suksess måles ikke i mil, det måles i cm. To skritt frem og ett tilbake er fortsatt fremdrift. Start i det små.