Lider du av flink pike syndromet?

Hva vet du om flink pike syndromet (FPS)? I hvilken grad har du dette? Hvordan har FPS påvirket livet ditt? Som jeg ser det, er det mange paralleller til lav selvfølelse.

Etter et raskt google søk finner jeg følgende beskrivelser av hva flink pike syndromet er:

 • Overdreven pliktoppfyllende adferd.
 • Streber etter å imøtekomme andres forventninger. 
 • Vil være flink eller best i det en gjør. 
 • Vanskeligheter for å si nei. 
 • Overdrevent hjelpsom. 
 • Vanskelig for å slappe av og har som regel full kalender. 
 • Jobber for å fremstå positiv og i godt humør. 
 • Vanskeligheter med å aksepterer at en ikke mestrer noe. 
 • Selvkritisk. 
 • Får ofte dårlig samvittighet. 
 • Kjenner på følelser som uro, rastløshet, bekymring, grubling, energimangel, skam, misnøye med seg.

Dette er et mønster som mange ganger har begynt å spire i barndommen. Du kan ha fått mye oppmerksomhet rettet mot god prestasjon som du videre har etterstrebet for å føle deg bra. Deretter legger du mye av din verdi i det å mestre. Kanskje du har opplevd mye kritikk og gjør det du kan for å unngå det. Ved å opptre positivt, gjøre det du skal, prestere godt og være til tjeneste for andre, får du tilbakemeldinger fra omgivelsene dine på hvor flink du er. Kanskje dette gir deg en energi boost? Kanskje har du opplevd utfordringer/sykdom/annet i familien som gjorde at du ikke skulle være til bry. Ved å være flink pike har du latt andre få oppmerksomhet og klart deg selv. FPS kan ha rotfestet seg på mange måter. Kulturen, skolesystemet og sosiale medier kan også ha spilt en viktig rolle. På skolen blir god oppførsel belønnet og gode karakterer gir muligheter i samfunnet, får mange høre. Sosiale medier viser picture perfect, alt ser så perfekt ut, kanskje dette er noe du etterstreber?

FPS er også en strategier for å kontrollere omgivelsene dine. Kontroll gir trygghet. Vi lager alle strategier for å overleve i miljøet vi er i og har vokst opp i. Ved å prestere godt, være snill og grei, og leve opp til andres forventninger, vet du at du får gode tilbakemeldinger, unngår kritikk og opplever mestring. Du har kontrollen. Utfordringen blir når dette mønstrene hindrer vekst og naturlig livsutfoldelse. Ved å forstå deg selv bedre, kan FPS gi slipp.

Still deg selv følgende spørsmål:

 • Hvor stort grep har Flink pike syndromet over meg?
 • Hvordan vil jeg egentlig ha det?
 • Med mitt nåværende handlings- og tankemønster, hvor vil jeg være om 10 år? 
 • I hvilken grad er jeg fornøyd med det?
 • Hva ville skjedd om jeg begynner å endre tankene om meg selv til noe positivt?
 • Hvordan ville jeg hatt det om jeg satte grenser og tok vare på meg selv?
 • Hva skal til for at jeg starter å jobbe med meg selv i dag?

Nå som du er voksen er det ditt ansvar å ta tyren ved hornene, sette lys på monstrene under sengen og skape et liv du trives i. Det er ingen andre som kan gjøre det for deg. Du kan til enhver tid reskape deg selv og gjøre noe med livssituasjonen din. Om det er for overveldende kan det være lurt å søke hjelp som psykolog, terapeut av noe slag eller coach. Grep du kan gjøre selv er å lese selvhjelpsbøker, følge folk på sosiale medier som inspirerer deg til å jobbe med deg selv og som gir tips og triks på veien for å gjøre jobbingen enklere. En annen måte å jobbe med dette på er å snakke om det. Du trenger ikke være alene med alle følelsene, tankene, eller bekymringene. Snakk med noen du stoler på.

Selv har jeg vært fanget av FPS. Jeg har måtte lære meg å gi faen i hva andre tenker og mener, sette grenser for meg, ta valg etter egne verdier og snakke positivt til meg selv. Jeg har vært detektiv i mitt eget indre og funnet av hvem jeg vil være, og jobbet deretter. Gi faen i å være flink pike og vær heller deg selv. Jeg har trua på at når du handler og jobber for det som er viktig for DEG, kommer lykkefølelsen, selvfølelsen og mulighetene deretter. Tør å stole på deg selv og livet!