Når forventningspresset er til å ta og føle på

Kjenner du at forventningspresset er til å ta og føle på? Føler du at du ikke strekker til fordi venner, familie, partner og samfunnet trekker i alle retninger? Hva skyldes egentlig dette presset?

Hvor trykker skoen? Er det forventningene i samfunnet som er verst? Ser du på deg selv og tenker; ‘ah jeg er ikke der’. Kanskje du sammenligner deg med vennene dine? Du opplever at de har livet på stell, men du strekker ikke helt til? Eller har du hørt av familien at det er lurt å gjøre ditt og datt og du dras mellom deres forventninger og hva du egentlig vil?

Det har seg slik at følelsen av forventningspress faktisk kan være en avhengighet av å få bekreftelse eller anerkjennelse fra andre. Det å passe inn i samfunnets glansbildebok vil kanskje gi deg sosial aksept? At du er der vennene dine er, gir deg bekreftelse på at du passer inn? Det å leve opp til familiens standard gir deg anerkjennelse og bekreftelse på at du er god nok?

Om du ser etter anerkjennelse og bekreftelse utenfor deg selv til enhver tid, vil livet være en kamp som blir hardere og hardere. Hva som er et bra liv, riktig levemåte, definisjonen av suksess er subjektiv. Alle har sitt eget bilde på ‘perfekt’, og du kan ikke leve opp til noen andre sin definisjon av det, du må ta ansvar for å leve opp til din egen.

Du er ikke her for å leve opp til andre sine forventninger, andre er heller ikke her for å leve opp til dineBruce Lee.

Hva er det du vil ha ut av livet? Hva er dine forventninger til deg selv, om vi tar bort alle andre sine forventninger? For å få avstand til andre sine forventninger og leve etter dine ønsker, gjelder det å være trygg på deg selv og kjenne dine egne grenser. Når du gjør det, vil du lettere kunne ta avstand til andres meninger og lytte til din indre stemme.  Dette kan trenes opp.

Spør deg selv

Hva ønsker jeg å oppnå?

Hva er mine grenser? Hvordan merker jeg at andre trør over dem? Hvordan kan jeg på beste måte kommunisere dette?

Tenk på sist gang du følte deg veldig trygg i deg selv. Hvordan føltes det? Som om det var nå, hva ville vært annerledes i møtet med andres forventninger?

Tips til å få avstand til forventningspress

1.       Oppleve du at andre har for høye forventninger til deg? Skap en trygg arena for å snakke med de/vedkommende du opplever forventer for mye av deg. Fortell hva du opplever, og legg vekt på din opplevelse, du vet ikke hva den andre faktisk forventer. Spør så hva vedkommende faktisk forventer av deg.

2.       Har du høye forventninger til deg selv? Lag en liste over alle forventningene du har til deg selv. Les gjennom. Sorter deretter hva som er realistisk å få til det kommende året og hva som vil kreve lengre tid. Les også gjennom og spør deg selv om du faktisk ønsker alt det som står på listen. Ta bort det du ikke ønsker å oppnå.

3.       Føler du på samfunnets forventninger? Skriv en liste over alle forventninger du opplever samfunnet har. Les gjennom og spør deg selv ‘Er dette det jeg vil’? Om Ja, lag en handlingsplan og sett et realistisk tidsperspektiv for å oppnå det. Om nei, skriv ned det DU ønsker å oppnå. lag en handlingsplan og sett et realistisk tidsperspektiv for å oppnå det.

Ved å bli kjent med egne grenser, verdier og drømmer, samt jobbe med egen trygghet, vil andres forventninger, eller behovet for bekreftelse, minke og få mindre styringsrett. Du har et liv, make the most of it!