Skulle ønske jeg klarte å være meg selv 100%

Ingen er bedre på å være deg, enn du. Likevel kan det være vanskelig.

Å være deg selv 100% krever et stykke arbeid for du må identifisere og skrelle av deg adferdsmønstre og strategier du tilegnet deg i barndommen for å overleve i miljøet ditt, og for å få det som du ville. Krangle for å få viljen din, forbli taus for å unngå kjeft eller kritikk, føye deg etter andre for å få annerkjennesle, ta på  en ‘stakkars meg’-maske for å få medlidenhet, et eller annet. Alle har noe. Nå som du er voksen er ikke alt dette nødvendig lenger. Utfordringen kan være at disse mønstrene og strategiene går på autopilot og ofte helt ubevisst, noe som gjør de vanskelige å oppdage. Likeså sitter de godt integrert i systemet, men de tilslører den du virkelig er, personen bak alt dette.

Noen vil kanskje si at lykkelig uvitende er gull, men det er rett og slett ikke godt nok. Dine mønstre påvirker alle rundt deg på godt og på vondt. En måte å vise kjærlighet til dine nærmeste på er å jobbe med deg selv og bli den beste versjonen du kan bli. I tillegg kjenner du kanskje på en indre uro, eller ubehag ved å undertrykke ulike sider ved deg selv? Dette er den indre stemmen, eller essensen av deg som forteller at noe ikke er som det skal. Ingen andre enn du kan ta tak i dette. Denne uroen/ubehaget er der til du jobber med det. Velger du å gjøre det, vil du på sikt oppleve indre ro, harmoni og fred. Tenk å slippe stress, krisemaksimering og tankekjør! Velger du å ignorere dette med Netflix, sosiale medier, trening, mat eller annen stimuli, vil uroen vokse og kan utarte seg til vondter og plager, evt ødelagte relasjoner. En ting som er sikkert og visst er at det vil få konsekvenser. Spørsmålet er om du er villig til å ta konsekvensene eller om du er villig til å jobbe med problemet slik at du får det bra på sikt. Valget er ditt.

For å kunne være deg selv 100% må du først og fremst være villig til å jobbe med deg selv, på godt og på vondt, og bruke tiden det tar! Om du er med meg så langt får du nå et stort spørsmål å bryne deg på;

Hvem er du når du er deg selv 100%?

Videre kommer noen spørsmål som kan hjelpe deg på veien:

  • Tenk på de menneskene du tilbringer mest tid med, hvem er du rundt de? Ta for deg en og en. Hva er den røde tråden?
  • I hvilken grad liker du deg selv rundt de?
  • Hva kan du gjøre annerledes, helt konkret, for å like deg selv ett hakk mer rundt de?
  • Når du er helt alene, hvem er du da?
  • Hva liker du med deg selv?

Det er mange spørsmål du kan stille deg selv for å finne ut av hvem du egentlig er. Det viktigste er at du observerer deg selv og reflekterer over hvem du er i ulike situasjoner, og hva du liker og hva du ikke liker med deg selv i disse situasjonene. Husk at du er mye forskjellig utfra situasjon og mennesker. I tillegg kan du bestemme hvem du vil være i veldig stor grad. Det handler om målrettet jobbing over tid.

Det egentlige spørsmålet er; ‘Hvem vil du være’?

Tenk på hvem du var for 10 år siden. Hvordan har du utviklet deg positivt? Hvilke grep tok du for å få til denne utviklingen? Du velger hvem du vil være til enhver tid, hvordan du reagerer på hendelser i hverdagen, hva du tenker om ulike mennesker rundt deg, hvordan du er mot andre i dine omgivelser, hva du sier til menneskene du omgås, osv. Alt er et valg. Per nå har du et innøvd adferds- og reaksjonsmønster, men du kan trene opp et nytt. Små steg til suksess. Hvis du ønsker å være deg selv 100% må du finne ut hvem den personen er og hvordan du kommer dit. Øvelse gjør mester. Skru på nysgjerrigheten og vær detektiv i eget indre.

Husk at du ikke trenger å jobbe med dette alene. Jeg hjelper folk med dette gjennom coaching, noen går til psykolog eller terapi av noe slag, andre bruker healing, yoga, meditasjon, selvhjelpskurs, leser bøker o.l. Finn det som passer for deg.