Slik får du tro på deg selv

Hvor mye tro har du på deg selv når det kommer til å oppnå det du vil? Hvorfor er det viktig å tro på deg selv når du skal jobbe for et mål?

Still deg selv følgende spm:

          Når jeg ikke tror på meg selv, hvordan snakker jeg til meg selv?

          Når jeg ikke tror på meg selv, hvilke følelser har jeg i kroppen?

          Når jeg ikke tror på meg selv, hvordan er progresjonen mot målet?

Om troen på deg selv er lav, følger ofte selvkritikk, selvsabotasje og apati etter. Når destruktiv selvsnakk får regjere, gir du negative følelser mer spillerom. Dette fører gjerne til at du unngår ubehaget med sosiale medier, Netflix, mat, trening, alt som får tankene og følelsen vekk fra det underliggende negative. Konsekvensen av det kan være at du ikke har progresjon mot drømmen som medfører mer selvkritikk og negative følelser. Så er sirkelen i gang

Selvkritikk -> Negative følelser-> Selvsabotasje-> Unngåelse -> Liten tro på deg selv -> Mer selvkritikk. Den onde sirkel.

På et tidspunkt må du bryte dette om du skal får det livet du ønsker. Og da er det ikke snakk om å endre drømmen din eller rettferdiggjøre for deg selv hvorfor det er greit å gi opp. Det er snakk om å endre perspektiv på utfordringene du møter på veien, se de som lærdom og rettesnorer for å gjøre deg i stand til å lykkes. Likeså er det snakk om å bryte ned veien til mål slik at den oppleves lettere å gå. Hva er det første lille steget du kan ta for å komme i gang?

Hva du vil og hva som er rett for deg, kan bare du finne svaret på. Leter du etter dette svaret? Eller leter du etter svaret på hva andre synes du skal gjøre og hvem du skal være? Hvordan vil du ha det om du hele tiden går på akkord med egne verdier fordi du mangler tro på deg selv? Hvordan vil livet være om du hele tiden tenker jeg skulle ønske jeg turte? Du har et liv, hvordan vil du bruke det?

Still deg selv følgende spm:

          Når jeg tror på meg selv, hvordan snakker jeg til meg selv?

          Når jeg tror på meg selv, hvilke følelser har jeg i kroppen?

          Når jeg tror på meg selv, hvordan er progresjonen mot målet?

Du har et utgangspunkt utfra dine erfaringer og opplevelse gjennom livet. Det er der du skal starte. Du må ta hensyn til dine hindre og jobbe deg gjennom disse. Om det gjør at ting tar lengre tid så er det helt greit. Det viktigste er at du jobber jevnt og trutt. Da kommer resultatene.

          Tenk på noe du er skikkelig god på. Hvor mange ganger har du gjort det for at du ble god på det? Flere ganger. Dette prinsippet gjelder for det nye du vil oppnå. Tenk at du må gjøre det mange ganger for å lykkes med det. Finn en liten ting du må mestre på veien og begynn å gjøre det mange ganger. 

          Tenk på en person som har skikkelig troen på seg selv. Hvordan tror du vedkommende snakker til seg selv? Skriv ned 3 konkrete ting du tror vedkommende sier. Begynn å si det til deg selv.

          Gjør små ting som ikke krever alt for mye av deg slik at du kjenner på følelsen av å fullføre noe og mestre noe. Ved å bygge opp mestringsfølelsen, øker troen på deg selv. Når du har troen på deg selv endrer også selsnakket.

Mestring-> Positive følelser -> produktivitet -> Mer mestring -> Tro på deg selv -> Positivt selvsnakk. God sirkel.