Tør jeg gå for drømmen?

Hva holder deg tilbake fra å gå for drømmen? Tenker du at du ikke har nok kunnskap eller erfaring? Tenker du at du ikke er god nok? Tenker du at hvis andre er suksessfulle innen det du vil drive med så betyr det at du ikke kan bli det?

Det er normalt å sammenligne seg med andre, utfordringen er når du bruker andre sin suksess som unnskyldning for ikke å prøve.

Jeg tenkte lenge på å starte gislippforfaen før jeg faktisk tok steget. Jeg tenkte at det var så mange andre flinke folk som gjorde det samme så jeg kom ikke til å lykkes. Jeg var redd for ansvaret og forventningene andre kom til å ha til meg om jeg satte i gang. Jeg var redd for å ikke være god nok til å gjennomføre og stå i det. Det tok meg over ett år fra ideen kom til jeg fyrte av startskuddet. For meg handlet det om å se tankemønstrene som gjorde at jeg ikke satte i gang. Hvilke mønstre er det for deg?

  • Er det frykten for å feile?
  • Er det frykten for å få kritikk?
  • Er det frykten for andres forventninger?
  • Er det frykten for ansvaret som kommer med det å lykkes?
  • Sitter du fast i offerrollen og det å gå for drømmen betyr at du må gi slipp på den delen av deg selv?
  • Føler du du ikke er verdig suksess?
  • Bruker du barn og familie som unnskyldning, eller at du ikke har nok penger, ikke har det rette nettverket, ikke den rette kompetansen? Dette kan være unnskyldninger for å rettferdiggjøre for deg selv at det er ok å gi opp drømmen. Men er det egentlig det?

Du må våge å miste fotfestet, for ikke å mister deg selv, sier Søren Kierkegaard. Hvis du ikke går for drømmen, eller starter å leve livet ditt istedenfor å leve for alle andre, så vil du antageligvis bli ulykkelig, bitter, kanskje bebreide de menneskene rundt deg du gav opp drømmen din for, eller angre på at du ikke sto opp for deg selv. Er det slike følelser og tanker du vil sitte igjen med når alderdommen tar fatt?

Det er ok å være redd. Når du oppdager tanke- og handlingsmønstrene som stopper deg, kan du velge annerledes og ta grep for å endre situasjonen din. Det handler om å bli bevisst ditt eget mønster. Herfra kan du velge å ikke gjenta dette mønsteret, men skape et nytt som tar deg dit du vil. Det er hardt arbeid. Det er blod svette og tårer. Men om du ikke har opplevd det, hvor godt smaker suksess da?

Da jeg oppdaget at jeg var redd for ansvaret og forventningene det å starte for seg selv medførte, brukte jeg affirmasjoner for å bygge meg opp: “Jeg håndterer større ansvar”, “jeg er trygg på meg selv og min kunnskap”. Samtidig jobbet jeg med coacher og brukte verktøy for å tydeliggjøre målet, slik at jeg hele tiden ble minnet på hva jeg jobber for. Da jeg begynte å lage unnskyldninger for ikke å jobbe med drømmen, sa jeg til meg selv “det er ok å være redd, små steg til suksess”. Hele tiden navigerte jeg meg gjennom uro for å finne metoder som hjalp meg fremover. Hvilke metoder fungerer for deg?

Det er nok suksess til alle sammen som er villig til å jobbe for det. Det er plass til dine drømmer, dine ideer, den boken du har lyst til å skrive, den bloggen du vil skrive, det prosjektet du vil starte, det er nok til alle. Husk at det du kan og den du er, er bra nok til å oppnå det du vil. Tro på det. Gå for drømmen. Samfunnet trenger ditt bidrag.